Naikkan Kedudukan dalam Enjin Carian

Platform yang dibina berteraskan SEO

 •  Struktur Search Engine Optimization (SEO) yang lengkap.
 • Sistem yang dioptimumkan yang dicipta oleh pakar-pakar SEO.
 • Reka bentuk layout yang tableless.
 • Tajuk produk dalam ALT imej terhasil secara automatik.
 • Tajuk home page dan butiran META boleh ditetapkan dan diedit.
 • Set butiran META bagi setiap produk. (Title, description dan keywords)
 • Penghasilan Google XML sitemap secara automatik.
 • Penggunaan tag H1…H6 yang tepat.
 • URL halaman produk yang mesra SEO.
 • URL halaman kategori yang mesra SEO.
 • URL halaman maklumat yang mesra SEO

Penghasilan sitemap automatik

Sitemap bagi laman web anda akan terhasil secara automatik dan ia akan memberitahu Google mengenai kewujudan halaman-halaman yang terdapat pada laman web anda dalam keadaan yang tersusun. Ini secara tidak langsung akan membantu spider enjin carian bagi mengesan dan mencari semua halaman di web anda dengan mudah

Halaman sebelum

< PENGURUSAN KEDAI

Halaman seterusnya

PEMASARAN >