Multivendor - Satu Pasaran - Penjual Tanpa Had

Modul Marketplace adalah amat fleksibel dari segi kegunaannya dan berfungsi di luar jangkaan anda. Modul ini akan mengubah kedai online anda kepada Marketplace yang mempunyai koleksi produk penjual yang berlainan dan sokongan dari segi maklum balas dan kadar. Modul ini juga mengandungi ciri-ciri penghantaran yang boleh diubah, di mana pengguna boleh menetapkan kos penghantaran mereka berdasarkan kepada kawasan penghantaran dan berat produk. Pelanggan boleh melihat maklumat penjual dan boleh menambah maklum balas kepada penjual berdasarkan produk mereka.

Akan datang...